Zomer in Slotermeer, 60 jaar Westelijke Tuinsteden

Op 5 oktober 2012 ging "Zomer in Slotermeer" in premičre.

 

In het weekend dat koningin Juliana 60 jaar geleden de eerste woning in Slotermeer opende, presenteren wij een film van Remy Vlek waarin de erfenis van Van Eesteren wordt onderzocht. Licht, Lucht en Ruimte, dat was de opzet van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, ontworpen door stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. De Westelijke Tuinsteden waren de grootste en modernste naoorlogse stadsuitbreiding van Amsterdam, ontworpen in 1935 en uitgevoerd vanaf 1952. Het was een antwoord op verpaupering en verkrotting van de binnensteden en de naoorlogse woningnood. Delen van Slotermeer, het oudste deel van de Westelijke Tuinsteden, zijn nu uitgeroepen tot “levend” museum en er is ook een officieel Van Eesterenmuseum.

 

We kijken naar de manier waarop bewoners nu in hun buurt leven en hoe ze gebruik maken van de verschillende voorzieningen in hun buurt. De stedelijke vernieuwing stagneert en er dreigt zelfs sloop voor sommige monumentale woongebouwen. Maar recent zijn er bewonerscomités opgericht die zich actief bezig houden met de bescherming en de toekomst van hun woningen en het erfgoed van Van Eesteren. Opvallend is dat in een van de armste buurten van Amsterdam de behoefte van bewoners groot is om samen te leven, en mee te doen met buurtkamers en culturele straatactiviteiten.

 

Een film over de dilemma’s van de Westelijke Tuinstad anno 2012, maar ook over de liefde voor en betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.

 

De DVD is verkrijgbaar in het Van Eesterenmuseum, Burgemeester De Vlugtlaan 125 in Amsterdam Nieuw-West.